วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกย่อง 20 จนท.รักษาความสะอาด

(แฟ้มภาพ)

งานล้างถนน, ขนขยะ, สูบส้วม, ทำสวน-กทม.ชูเสียสละเพื่อส่วนรวม

ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 เขตดินแดง เมื่อวันที่ 8 ก.ย.60 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากรในสังกัด และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรอื่นในการประพฤติปฏิบัติ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี

ในการนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านรักษาความสะอาดดีเด่นจากสำนักงานเขต และสำนักสิ่งแวดล้อม รวม 5 ประเภท ดังนี้ 1. ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเก็บขยะมูลฝอย 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิชัย พุ่มประดับ เขตหนองแขม รองชนะเลิศ นายสำราญ บัวดี เขตบางขุนเทียน รางวัลชมเชย นายเมียน โทนทำนุ เขตธนบุรี นายดวน แน่นหนา เขตสายไหม และนายชัด สนธิ เขตบางเขน 2. ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะ 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางสุนัน ใจกล้า เขตบางพลัด รองชนะเลิศ นายสมยศ มูลดี เขตป้อมปราบฯ รางวัลชมเชย นางสมศรี สุพงษ์ สำนักสิ่งแวดล้อม นายชัยณรงค์ มาลามาน เขตบางพลัด และนายมงคล ละอองแก้ว เขตบางกอกน้อย 3. ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูล ไขมัน และสุขา 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายสมเกียรติ แสงสัมฤทธิ์ สำนักสิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศ นายสกุลรัตน์ โพธิ์พันธุ์ เขตบางรัก รางวัลชมเชย นายกมล แสงวิเชียร เขตสวนหลวง และนายวีระชัย กางโสภา เขตบางคอแหลม 4. ผู้ที่ปฏิบัติงานให้บริการด้านล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า สะพานลอยคนข้าม สะพานรถยนต์ข้าม และที่สาธารณะต่างๆ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายประดิษฐ์ คำสุรีย์ เขตคลองเตย รองชนะเลิศ นายประสิทธิ์ ปั้นทิม เขตดอนเมือง รางวัลชมเชย นายไหล บำรุงไทย เขตคันนายาว และ 5. ผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางกัญญา นาควิบูลย์ เขตห้วยขวาง รองชนะเลิศ นางพะยอม มีหิริ เขตพญาไท รางวัลชมเชย นางสมบัติ โพธิ์ศรี เขตทุ่งครุ

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า บุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาด เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะในการบริการประชาชน เสียสละเพื่อส่วนรวมในการดูแล รักษาความสะอาด สภาพแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ และสร้างสุขอนามัยที่ดีปราศจากแหล่งสะสมเชื้อโรค มีส่วนสำคัญในการทำให้พื้นที่กรุงเทพฯมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ขอให้ทุกคนรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณ และคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป.

ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 เขตดินแดง เมื่อวันที่ 8 ก.ย.60 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดดีเด่น 9 ก.ย. 2560 04:36 9 ก.ย. 2560 04:36 ไทยรัฐ