วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

ลุ้นตัวโก่ง! โค้งสุดท้ายเบิกจ่ายงบปี 60

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในช่วง 11 เดือน (ต.ค.2559-ส.ค.2560) เบิกจ่ายได้จำนวน 2,399,152 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 87.78% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.86% โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำแล้ว 2,078,689 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท หรือคิดเป็น 95.17% ขณะที่รายจ่ายลงทุนซึ่งไม่รวมงบกลาง เบิกจ่ายแล้ว 318,993 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 464,226 ล้านบาท คิดเป็น 68.72% ซึ่งสามารถก่อหนี้รายจ่ายลงทุนได้แล้ว 399,898 ล้านบาท หรือคิดเป็น 86.14%

สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 88,191 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 190,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.42% โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 77,888 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 104,136 ล้านบาท หรือคิดเป็น 74.79% และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 10,303 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 85,864 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ซึ่งสามารถก่อหนี้ได้แล้ว 44,949 ล้านบาท หรือคิดเป็น 52.35% สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้ว 191,952 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 276,603 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69.40% ซึ่งก่อหนี้ได้แล้ว 242,168 ล้านบาท คิดเป็น 87.55%

“กรมบัญชีกลางจะเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย”.