วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อภิสิทธิ์ ชูธงปฏิรูป มุ่งแก้ปัญหาทรัพยากรเป็นธรรม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกฯ ชูธงปฏิรูปประเทศ มุ่งแก้ปัญหาทรัพยากรเป็นธรรม ชี้ นโยบายพลังงานทดแทนเกิดยาก เพราะมีรัฐวิสาหกิจเกี่ยวข้อง และยังมีกติกาที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่ชัดวางยุทธศาสตร์ 20 ปี จะเป็นตามแผนหรือไม่ 

วันที่ 8 ก.ย. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกฯ นำคณะกรรมการนโยบายพรรค ร่วมรับฟังการสัมมนาหัวข้อ “ภาพอนาคตในปี 2035 ที่ดิน พลังงาน และน้ำประเทศไทย ที่โรงแแรมดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาฯ จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เพื่อรวบรวมข้อมูลกำหนดเป็นนโยบายพรรคสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยระบุว่า นโยบายพรรคในครั้งหน้าจะต้องนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกือบทุกด้าน ซึ่งพรรคมีนโยบายที่จะชูธงปฏิรูปประเทศในการเลือกตั้งครั้งหน้า ข้อมูลที่ทีดีอาร์ไอเสนอเป็นเรื่องหลักของประเทศ คือ ทรัพยากรที่ดิน น้ำ และพลังงาน โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำนโยบายของพรรค ซึ่งเรื่องการจัดสรรจะเป็นเรื่องหลักเพราะมีปัญหาทั้งสามเรื่อง ขณะนี้รัฐบาลกำลังคิดจะออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องน้ำ มีประเด็นว่า จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำหรือไม่ ขณะที่นโยบายพลังงานทดแทนเกิดขึ้นยาก เพราะรัฐวิสาหกิจทีเกี่ยวข้องยังมีกติกาที่ไม่เอื้ออำนวยให้ ส่วนนโยบายที่ดินก็มีปัญหาเรื่องการบุกรุกว่าดำเนินการกับผู้มีรายได้น้อยแบบหนึ่ง ในขณะที่การถือครองที่ดินของคนที่มีฐานะมีสัดส่วนสูงมาก ทั้งหมดเป็นหัวใจในการจัดสรรทรัพยากรและคิดกติกาว่า จะทำอย่างไรที่จะเอื้อว่า ไม่เพียงแต่เศรษฐกิจจะเติบโต แต่ประโยชน์ของการเติบโตต้องกระจายไปยังทุกๆคนจริงๆ ส่วนการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลคสช.นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนเห็นว่า ยังไม่ชัดเจนว่า แผน 20 ปี จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ เพราะมาตรการและนโยบายที่ออกมายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกฯ ชูธงปฏิรูปประเทศ มุ่งแก้ปัญหาทรัพยากรเป็นธรรม ชี้ นโยบายพลังงานทดแทนเกิดยาก เพราะมีรัฐวิสาหกิจเกี่ยวข้อง และยังมีกติกาที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่ชัดวางยุทธศาสตร์ 20 ปี 8 ก.ย. 2560 14:19 8 ก.ย. 2560 14:40 ไทยรัฐ