วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หาญกล้ายก 'ทักษิณ' คะแนนชนะ 'บิ๊กตู่' ทำความรู้จักสถาบันพระปกเกล้า

จากกรณี ผลการสำรวจความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้น โดยเฉพาะประเด็นความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีไทยช่วงระยะ 15 ปี ที่ผ่านมา พบว่า นายทักษิณ ชินวัตร มีคะแนนนำผู้นำทุกคน รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ในปัจจุบัน แม้ต่อมาจะมีการระบุว่า สื่อนำไปเปรียบเทียบกันเอง

จากเรื่องนี้ ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ เกิดความฉุนเฉียวเมื่อถูกสื่อมวลชนซักถาม ขณะที่สังคมไปจนถึงคอการเมือง ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้าไม่น้อย

สำหรับสถาบันพระปกเกล้า อยู่ในกำกับของประธานรัฐสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม สัมมนาและจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ การจัดทำเอกสารและสื่อการสอน ด้านการฝึกอบรม รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาในขณะนั้น เป็นประธานสภา สถาบันพระปกเกล้าคนแรก และมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นเลขาฯ คนแรก ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นเลขาฯ คนที่ 2 และ ศ.ดร.บวรศักดิ์ เป็นเลขาฯ อีก 2 วาระ ปัจจุบันมี รศ.วุฒิสาร ตันไชย เป็นเลขาฯ.

จากกรณี ผลการสำรวจความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้น โดยเฉพาะประเด็นความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีไทยช่วงระยะ 15 ปี... 8 ก.ย. 2560 10:47 9 ก.ย. 2560 11:34 ไทยรัฐ