วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องดีกว่าเป็นธรรมกว่า

ผลการสำรวจความคิดเห็นคนไทย ทั่วประเทศของสถาบันพระปกเกล้าเรื่องที่ฮือฮาสุดก็คือใน 15 ปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมมากสุด (ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่ง) ได้แก่ นายทักษิณ ชินวัตร รองลงไปได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ตามลำดับ

น่าจะไม่ใช่ความนิยมในปัจจุบัน แต่เป็นการสำรวจแต่ละยุคแต่ละสมัย ขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นๆอยู่ในตำแหน่ง อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ผลการสำรวจพบว่าองค์กรที่ได้รับความนิยมในระดับต่ำตามลำดับ ได้แก่ คณะกรรมการ ปยป. พรรคการเมืองโดยรวม พรรคเพื่อไทย องค์กรพัฒนาเอกชน และพรรคประชาธิปัตย์ จึงถูกมองว่าตกต่ำทั้งพรรคและผู้นำพรรค

ผลของโพลครั้งนี้ ที่ถามกลุ่มตัวอย่างถึง 33,420 คน จากคนไทยทั่วประเทศ แสดงว่าขณะนี้เป็นช่วงตกต่ำของนักการเมือง เนื่องจากเป็นช่วงพักยาว เว้นวรรคการเมืองกว่า 3 ปี นักการเมืองถูกห้ามเคลื่อนไหว ห้ามทำกิจกรรมการเมือง ห้ามประชุมพรรค ห้ามหาเสียง และมีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ว่านักการเมืองเป็นตัวปัญหา เป็นตัวขัดแย้งและคอร์รัปชัน

สภาพเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการเมืองไทย นักการเมืองเคยตกต่ำสุดๆหลังรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 คณะรัฐประหารประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2521 ฉบับ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” และใช้ ส.ว.แต่งตั้งเป็นฐานอำนาจ เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากในสภา ต้องยอมร่วมรัฐบาลคณะรัฐประหาร แต่เป็นแค่ไม้ประดับ

พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยตกต่ำในช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบ แม้จะชนะเลือกตั้ง 2519 ได้ ส.ส.มากที่สุด และเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่ในการเลือกตั้ง 2522 พรรคประชาธิปัตย์แพ้หลุดลุ่ย สูญเสียฐานเสียงสำคัญคือ กทม.กับภาคใต้ แพ้พรรคประชากรไทยใน กทม. แพ้พรรคกิจสังคมที่ภาคใต้ ได้ ส.ส.รวมเพียง 30 กว่าคน และเข้าร่วมรัฐบาลทหารในฐานะไม้ประดับ

โพลครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนนักการเมือง กำลังอยู่ในยุคตกต่ำ การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งลอกมาจากฉบับ 2521 เชื่อว่าจะไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ จึงอาจยอมเปิดทางให้ คสช. แต่ คสช. ไม่ใช่คณะรัฐประหารธรรมดา แต่ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศทุกด้าน และนโยบาย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศ

ในการแสดงปาฐกถาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ศ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ระบุว่าสิ่งที่ คสช.เสนอเป็นการท้าทายครั้งใหญ่ ถ้าพรรคการเมืองคิดไม่ได้มากกว่านี้ หรือไม่กล้าคิดต่าง พรรคก็จะกลายเป็น แค่ส่วนตกแต่งของรัฐราชการ และเรียกร้องให้นักการเมืองรวมพลังเหนียวแน่น และตอบโต้คำท้าทายทุกประเด็น ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเหนือกว่า ดีกว่าและเป็นธรรมกว่า.

ผลการสำรวจความคิดเห็นคนไทย ทั่วประเทศของสถาบันพระปกเกล้าเรื่องที่ฮือฮาสุดก็คือใน 15 ปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมมากสุด (ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่ง) 8 ก.ย. 2560 10:01 8 ก.ย. 2560 11:17 ไทยรัฐ