วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนญี่ปุ่น พบนักวิชาการไทย ส่อหมิ่นเหม่ละเมิดสิทธิบัตรงานวิจัยเกล็ดปลา

เจ้าของงานวิจัยเกล็ดปลาประเทศญี่ปุ่นมอบฝ่ายกฎหมายตามงานวิจัยของนักวิชาการไทยหลังพบหมิ่นเหม่ละเมิดสิทธิบัตร

นายโยชิเอกิ โอคาดะ ประธานกลุ่ม บริษัท RBS ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของงานวิจัย และสิทธิบัตรโปรเททไทด์ (Protetite) สารอาหารที่สกัดจากเกล็ดปลารายแรกของโลก เปิดเผยว่า มีนักวิชาการไทยประกาศผลงานวิจัยที่คล้ายคลึงกับกระบวนการผลิตของตนเอง ซึ่งหลังจากติดตามข่าวแล้วมีความไม่สบายใจอย่างยิ่ง เพราะอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารที่ได้จากเกล็ดปลา

ทั้งนี้ หากนักวิจัยไทยสามารถค้นคว้าและวิจัยผงสกัดแคลเซียมจากเกล็ดปลาได้ ตนเองก็ยินดีด้วยเพราะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเกล็ดปลาของไทยมีคุณค่า แต่สิ่งที่เป็นปัญหาจนนำไปสู่ความไม่สบายใจคือ ที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการนำเข้าวัตถุดิบตั้งต้นจากประเทศไทยตั้งแต่ 10 ปีก่อน จนมาถึงปัจจุบันเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตชั้นสูงที่ประเทศญี่ปุ่นและนำไปผลิตสกัดเป็นแคลเซียม จนเป็นสารอาหารที่สกัดจากเกล็ดปลารายแรกของโลก ตนเองและนักวิจัยมีความไม่สบายใจ หากจะมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ Protetite ไปเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์งานของนักวิจัยไทย 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่บริษัทได้ทุ่มเทและค้นคว้าวิจัย จนประสบความสำเร็จเป็นนวัตกรรมสาร Protetite ซึ่งเป็นสารอาหารธรรมชาติที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 10 ปีอีกทั้งได้จดสิทธิบัตร รับรองกระบวนการผลิตและเป็นสารตัวใหม่ทั้งในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน รวมถึงประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างยื่นขอจดสิทธิบัตรตั้งแต่ปี 2008

ทั้งนี้ จะต้องผ่านขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์คุณสมบัติของนวัตกรรม 4 ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ความหนาแน่นของมวลกระดูกใหม่ที่เกิดขึ้น คุณภาพของมวลกระดูกใหม่ซึ่งได้มีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นอายุตั้งแต่ 45 ถึง 70 ปี ซึ่งเป็นวัยหมดประจำเดือน จนเห็นผลได้อย่างชัดเจน

นายโยชิเอกิ กล่าวอีกว่า แต่ตนก็กังวลว่าแม้ฝ่ายกฎหมายของบริษัท จะมีข้อสงสัยและตรวจสอบกระบวนการผลิตภายใต้งานวิจัย ที่มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการผลิตสารนวัตกรรมที่ตนเองได้ขอจดสิทธิบัตรไว้แล้วหรือไม่ แต่ด้วยจรรยาบรรณของนักวิจัยด้วยกันจึงฝากความห่วงใยไปถึงนักวิจัยไทยถึงความเสี่ยงในกระบวนการผลิตของนวัตกรรมดังกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้นวัตกรรมอย่างมาก

ทั้งนี้ เนื่องจากสาร Protetite มีอนุภาคเล็กระดับนาโนอีกทั้งมีการจับตัวแบบเชิงซ้อนที่ดูดซึมง่ายเดินทางเป็นขบวนส่งตรงไปยังกระดูกสลายหมดไม่เหลือตะกอนซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางบริษัทได้ใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าและทดลองอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 20 ปี จนแน่ใจว่ามีความปลอดภัยระดับสูงต่อมนุษย์และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่เป็นอันตราย

หากจะมีการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัยไทย ทางบริษัทยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งคำปรึกษาและวิธีการวิจัยพัฒนาให้กับนักวิจัยไทยเพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้มนุษย์มีกระดูกที่แข็งแรงยืนยาว

เจ้าของงานวิจัยเกล็ดปลาประเทศญี่ปุ่นมอบฝ่ายกฎหมายตามงานวิจัยของนักวิชาการไทยหลังพบหมิ่นเหม่ละเมิดสิทธิบัตร 8 ก.ย. 2560 09:02 8 ก.ย. 2560 09:42 ไทยรัฐ