วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังเดินหน้าล้างบางทุจริตคอร์รัปชัน เล็งดึงเงินลงทุน 100 ล. เข้า"CoST"

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนา “โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)” ว่า เพื่อการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างครั้งสำคัญของประเทศ จึงนำร่อง 5 โครงการก่อสร้างภาครัฐ มูลค่าลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เมื่อประเมินได้ผลน่าพอใจ หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะนำโครงการลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทเข้าสู่โครงการ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ติดตามโครงการลงทุนเมื่อข้าราชการ ผู้รับเหมา มีผู้ตรวจสอบจากหลายองค์กร คาดว่าปัญหาการทุจริต การจ่ายเงินใต้โต๊ะจะหายไปมากขึ้นส่วนกรณีรัฐวิสาหกิจ 33 แห่งเสนอขอออกจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เนื่องจากต้องแข่งขันเชิงพาณิชย์กับภาคเอกชน จึงต้องได้รับการยกเว้นบางกรณี ขณะนี้ รมว.คลัง เซ็นอนุมัติไปแล้วหลายแห่ง แต่ต้องมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ดูแลไม่ใช่ปล่อยให้ดำเนินการเองโดยอิสระ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมเป็นโครงการนำร่องของ CoST และได้รับการตรวจสอบข้อมูลโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.มูลค่า 16,655 ล้านบาท 2.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มูลค่า 31,244 ล้านบาท

3.โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ของกรมชลประทาน วงเงิน 3,712 ล้านบาท 4. โครงการก่อสร้างทางวิ่งทางขับท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ของกรมท่าอากาศยาน วงเงินสัญญา 1,316 ล้านบาท 5.โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนังพร้อมรื้อถอนของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วงเงินสัญญา 947 ล้านบาท

“คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเปิดเผยตามแนวทาง CoST เพื่อรายงานผลตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ CoST ของกรมบัญชีกลาง ยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน แต่มั่นใจว่าทุกองค์กรที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างจะดูแลโครงการให้โปร่งใสได้”.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนา “โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)” ว่า เพื่อการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างครั้งสำคัญของประเทศ 8 ก.ย. 2560 08:14 8 ก.ย. 2560 08:46 ไทยรัฐ