วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังนั่งยันยืนยันไม่มีกักตุนเหล้าแน่นอน!

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยในวันที่ 12 ก.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติอัตราภาษีสินค้าบาป หรือสินค้าเป็นอบายมุข เช่น สุรา เบียร์ ยาสูบและไพ่ ส่วนอัตราภาษีกลุ่มสินค้าอื่นๆ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยขอยืนยันว่า ทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 16 ก.ย.นี้ อย่างแน่นอน ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการกักตุนสินค้านั้น ยังไม่พบการกักตุนสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน มองว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้า เพราะกฎหมายฉบับใหม่นั้น ไม่ได้สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ แต่ต้องการสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความเหมาะสม

“กรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจว่า มีการกักตุนสินค้า ทั้ง สุรา เบียร์ ยาสูบ และไพ่หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็เตรียมพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ และก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่า ขณะนี้ ยังไม่พบการกักตุนสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ผู้ประกอบการจะกังวลใจ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ได้พยายามเปิดรับฟังความเห็นจากเอกชนและทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า จะไม่กระทบและไม่เป็นการผลักภาระแน่นอน ส่วนที่กระทบจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่เคยเสียภาษี แต่ในครั้งนี้ ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาล เช่น กลุ่มเครื่องดื่มที่มีค่าความหวานเกินกว่าอัตราที่กำหนดแต่ก็ได้ให้ระยะเวลาในการปรับตัวนานถึง 2 ปี”

สำหรับ พ.ร.บ.สรรพสามิตใหม่นั้นได้รวมกฎหมายทั้งสิ้น 7 ฉบับไว้ในฉบับเดียว โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แนวทางการจัดเก็บใหม่ โดยจะจัดเก็บภาษีจากราคาขายปลีกแนะนำ จากเดิมที่กำหนดจากราคาหน้าโรงงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และทำให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยในวันที่ 12 ก.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติอัตราภาษีสินค้าบาป หรือสินค้าเป็นอบายมุข เช่น สุรา เบียร์ ยาสูบและไพ่ 8 ก.ย. 2560 07:47 8 ก.ย. 2560 09:00 ไทยรัฐ