วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งเปิดตัว"ดัชนีดิจิทัล"วัดเทคโนโลยีประเทศ

“ดีอี”ปัดพัลวันค่าบริการเน็ตประชารัฐไม่ลงตัว

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่า สดช.เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่มีภารกิจในการสนับสนุนและจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยเบื้องต้นจะเร่งรัดการจัดทำดัชนีดิจิทัลของประเทศเพื่อชี้วัดการเติบโตของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง สดช.ได้หารือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และจะไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด

“ปีงบประมาณ 2561 สดช.ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 435 ล้านบาท โดยวงเงิน 400 ล้านบาท เป็นค่าเช่าจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ) หรือไวไฟ ฟรี 10,000 จุด ให้กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนอีก 35 ล้านบาท ใช้พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าในชุมชน หรือค้าขายออนไลน์ สร้างรายได้และสร้างงานในชุมชน อีกทั้งเข้าไปช่วยทำให้ประชาชนใช้งานดิจิทัลได้จริง เพื่อให้เข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดย สดช.พยายามอย่างเต็มที่ เพราะเงินในส่วนค่าเช่าไวไฟนั้น ไม่สามารถไปแตะต้องอะไรเลย เพราะเป็นค่าประจำ ซึ่งไวไฟฟรีนั้นมีมาหลายปีแล้ว”

ด้าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า ขณะนี้ดีอียังไม่ได้กำหนดราคาค่าบริการรายเดือนของอินเตอร์เน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน เนื่องจากอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อกำหนดราคาค่าบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ และโครงการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล 3,920 หมู่บ้าน หรืออินเตอร์เน็ตชายขอบให้เป็นราคาเดียวกัน ส่วนที่ กสทช.ออกมากำหนดราคาค่าบริการเน็ตชายขอบเดือนละ 200 บาทนั้น เป็นเพียงข่าวที่ยังไม่มีการกำหนดราคาจริง.

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่า สดช.เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 8 ก.ย. 2560 07:22 8 ก.ย. 2560 08:40 ไทยรัฐ