วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ออกแบบให้-ดึงเอกชนลงทุน ทำทางเท้าสวยงาม

(แฟ้มภาพ)

เฟ้น 17 จุด ใน 5 เขตเล็งห้างสรรพสินค้าสนับสนุน

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยนำข้อมูลที่สำนักผังเมืองเคยศึกษาไว้แล้วมาร่วมจัดทำแผนฯ ซึ่งมีการคัดเลือกทางเดินเท้าจากย่านที่ได้ศึกษาไว้ จำนวน 17 จุด ในพื้นที่ 5 กลุ่มเขต นำเสนอผู้บริหาร กทม.เพื่อพิจารณาปรับปรุง ทั้งนี้ ในการปรับปรุงทางเท้าจะต้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่ ภายใต้มาตรฐานการก่อสร้างที่สำนักการโยธากำหนด มีสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงมีภูมิทัศน์ที่ดีแล้วสวยงาม

รอง ผอ.สำนักผังเมืองกล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงทางเดินเท้าหรือฟุตปาทในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีความยาวรวมกว่า 7,000 กม. โดยให้ กทม.สำรวจว่าจุดใดชำรุดเสื่อมโทรม เพื่อทำการซ่อมแซมเฉพาะที่ชำรุด เสื่อมโทรม และมีความจำเป็น นอกจากนี้ มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทางเท้าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับศูนย์การค้า ห้างร้านต่างๆ ของภาคเอกชน เช่น เซ็นทรัลเวิลด์, พระราม 9 ซึ่ง กทม.จะเป็นผู้ออกแบบทางเดินเท้าให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง พร้อมกับดูแลรักษา ซึ่งนโยบายดังกล่าว กทม.ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดูแลทางเดินเท้า แต่แนวคิดนโยบายนี้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของทางเท้า มีความหวงแหน อยากช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงาม และใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย.

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยนำข้อมูลที่สำนักผังเมืองเคยศึกษาไว้แล้วมาร่วมจัดทำแผนฯ ... 8 ก.ย. 2560 04:19 8 ก.ย. 2560 04:23 ไทยรัฐ