วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดการมอบรางวัล "สำนักงานสีเขียว"

ภาพจากเว็บไซต์:กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวด “สำนักงานสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ” และ “โรงเรียนสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ” มีหน่วยงานต่างๆ สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จำนวน 83 หน่วยงาน ผลการตัดสินประกอบด้วย ประเภทสำนักงานสังกัด กทม. 6 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน รองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเขตบางพลัด และรางวัลชมเชย สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตหนองแขม ประเภทอาคารสำนักงานภาครัฐและเอกชน 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (สาขา แอทธินี ทาวเวอร์) และรางวัลชมเชย บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ (สาขาหนองแขม) ประเภทโรงเรียนสีเขียว 5 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.สุเหร่าลำแขก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.อุดมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์และรางวัลชมเชย ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ และ ร.ร.วัดทองศาลางาม.

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวด “สำนักงานสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ” และ “โรงเรียนสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ”... 8 ก.ย. 2560 03:44 8 ก.ย. 2560 03:51 ไทยรัฐ