วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หัวเฉียวจัดอบรมฟรี ฝึกดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแจ้งว่า ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียว จัด “โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียนเพียง 5 วัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่มีสัญญาผูกพันใดๆ ผู้สนใจรับการอบรมเพื่อสร้างอาชีพหรือดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป สามารถอ่านเขียน หรือสื่อสารภาษาไทยได้ มีสุขภาพแข็งแรง และมีที่พักในกรุงเทพฯหรือปริมณฑล สามารถยื่นใบ สมัครด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.-9 ต.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร.0-2223-1351 ต่อ 5416, 5417 หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3126 หรือ www.hc-hospital.com

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแจ้งว่า ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียว จัด “โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียนเพียง 5 วัน ... 8 ก.ย. 2560 03:27 8 ก.ย. 2560 03:29 ไทยรัฐ