วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมพันธ์แน่น

สมเด็จฮุน เซน นายกฯ กัมพูชา โผเข้ากอด พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ระหว่างนำคณะรัฐมนตรีเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ เพื่อเข้าประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3.