วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่ง 'พงศ์พร' ลงใต้! รับผิดชอบ 5 จชต.หลังถูกเด้งพ้นเก้าอี้ ผอ.พศ.

ปลัด สปน.ระบุเซ็นแบ่งงานผู้ตรวจราชการฯ แล้ว ให้ "พงศ์พร" รับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หลังย้ายพ้นสำนักพุทธฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงนามในคำสั่งมอบหมายงาน ให้ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) โยกย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบเขตตรวจราชการพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.สตูล นั้น ว่า ตนได้ลงนามคำสั่งดังกล่าว เพื่อแบ่งงานให้ผู้ตรวจราชการใหม่ที่เพิ่งมีคำสั่งโยกย้ายมา ซึ่งเดิม นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลตรวจราชการพื้นที่จังหวัดทั้ง 2 เขต คือ เขต 16 (จ.เชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา และ จ.แพร่) กับ เขต 8 (จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.สตูล) มานานกว่า 3 ปี ได้ขอถอดเขตตรวจราชการออกหนึ่งเขต จึงแบ่งงานให้กับผู้ตรวจราชการที่มาใหม่รับผิดชอบเขต 8 ซึ่งเป็นเขตที่ว่างอยู่นั้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะเขตดังกล่าวตนก็เคยรับผิดชอบตรวจราชการพื้นที่นั้นมาแล้ว

ปลัด สปน.ระบุเซ็นแบ่งงานผู้ตรวจราชการฯ แล้ว ให้ "พงศ์พร" รับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หลังย้ายพ้นสำนักพุทธฯ 7 ก.ย. 2560 15:17 7 ก.ย. 2560 16:12 ไทยรัฐ