วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชีวิตที่มีมงคล

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆ ท่าน ได้เวลาที่พระมหาสมปอง จะส่งตรงธรรมะให้กับทุกท่านเหมือนเดิม ก่อนอื่นอาตมาขอถามโยมนิดหนึ่งว่าอยากเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไหม (แม้หลวงพี่ก็ถามได้ อยากเจริญรุ่งเรืองสิคะ แต่ตอนมันกลับกัน มาเป็นเจริญรุ่งริ่ง ทุกสิ่งเหมือนวุ่นวายไปหมด)

โยมทุกคนอยากรุ่งเรือง อยากรวยกันทั้งนั้น เดี๋ยวอาตมาจะเสกคาถาให้ โอม....จะเสกคาถา มหาระรวย โอม......จะเสกคาถามหามงคล

อาตมาอยากจะรู้จริงๆ ว่า มหาระรวย กับมหามงคลนี่บวชอบยู่วัดไหน ท่านได้เปรียญธรรมกี่ประโยค ทำไมโยมอยากพบท่านเหลือเกิน

ที่จริงนะโยม การทำมาค้าขาย การทำธุรกิจ มงคลอยู่ที่ปาก อยู่ที่ความซื่อสัตย์จริงใจ ที่มีต่อผู้ร่วมการค้า ถ้าปากไม่เป็นมงคล มีวัตถุมงคลไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ บางคนก็ปากหาเรื่อง ทำให้มีการกระทั่ง กระแทก จึงกระทบ กระเทือน และถูกกระทืบ อย่างถาวร

ดังนั้นมงคลอยู่ที่หน้าของโยม มงคลอยู่ที่ปากของโยม มงคลอยู่ที่ กาย วาจา ใจ ของโยม จงทำสิ่งเหล่านี้ให้ดี แล้วจะมีมงคล

เมื่อพูดถึงคาถามหาละลวย หลายคนวิ่งหาของดี ของศักดิ์สิทธิ์ บางคนวิ่งหาจนตาหัน ก็ไม่เจอ

วันนี้อาตมาจะให้คาถามหาละลวยแก่โยม คาถาอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีกล่องไม้มงคลด้วย คือตอนนี้ที่วัดอาตมากำลังทำกล่องไม้มงคลให้โยมได้บูชา กล่องใบนี้จะใหญ่เท่ากับตู้เย็นห้าคิว เมื่อโยมได้ไปแล้ว โยมก็ท่องคาถา หลวงพ่อเหลือ (พระประธานจำวัดสร้อยทอง) คือท่องนะโมสามจบ แล้วท่องคาถาสามจบ นะ โม พุท ธา ยะ นะ เหลือ ดี โม เหลือยิ่ง พุท เหลือใช้ ธา เหลือล้น ยะ เหลือรวย แล้วโยมก็เอาแบงก์พัน ใส่ทุกวัน ใส่ให้เต็มตู้ เพียงแค่นี้โยมก็รวยแล้ว

โยมทุกท่าน มงคลชีวิต ความรุ่งเรือง ความรวย มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันเกิดขึ้นด้วยความรักในความดี ความขยันหมั่นเพียร จึงจะทำให้เราพบกับมงคลชีวิตที่ทำให้เราเจริญรุ่งเรือง ถ้าโยมอยากพบกับสิ่งนี้ อาตมามีคาถามามอบให้ คือ คาถาหัวใจเศรษฐี

ขยันหา ไม่เกี่ยงงาน ขอให้เป็นงานสุจริต ทำได้ไม่ต้องอาย

รักษาดี รู้จักหา รู้จักใช้ รู้จักออม ถนอมของใช้ให้เป็น

มีกัลยาณมิตร คบเพื่อนที่ดี หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ชอบยุ่งกับอบายมุข เพื่อนเหล่านี้จะพาไปสู่มงคลชีวิต

ใช้ชีวิตพอเพียง รู้จักประมาณในการบริโภค เราอย่าเพิ่มปริมาณวัตถุเพื่อตอบสนองความอยากของตน เราต้องลดความอยากลงให้พอดีกับสิ่งที่เรามี เพียงแค่นี้ชีวิตก็สุขแล้ว

โยมทั้งหลาย เราลิขิตชีวิตของเรา มิใช่เทวดาดอกมาอุ้มสม มิใช่พระพรหมดอกมาเสกสรร มิใช่ศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์ จันทร์ จะมาดลบันดาลให้เราชั่วดี แต่กรรมลิขิตชีวิตของคน จะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ถ้าทำชั่ว ก็มีตกต่ำ ระกำใจ เจริญพร

พระมหาสมปอง

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆ ท่าน ได้เวลาที่พระมหาสมปอง จะส่งตรงธรรมะให้กับทุกท่านเหมือนเดิม ก่อนอื่นอาตมาขอถามโยมนิดหนึ่งว่าอยากเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไหม... 7 ก.ย. 2560 11:59 7 ก.ย. 2560 17:34 ไทยรัฐ