วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับตามหน้าที่

เรื่องคนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร้องเรียนฝ่ายสืบสวน สภ.นครสวรรค์ ไม่ตรวจสอบก่อนจับกุมคนต่างด้าว พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ แสงชื่น ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ ชี้แจงว่า ฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เมื่อพบคนต่างด้าว จึงได้ขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง

แต่ปรากฏว่า มีคนต่างด้าว 3 คน ไม่มีหนังสือเดินทางแสดง ฝ่ายสืบสวนเห็นว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าจึงจับกุมตามอำนาจหน้าที่ ส่วนความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใช้วันที่ 22 มิถุนายน หลังมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 33/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ข้อ 1 ว่าด้วยความผิดฐาน “คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน”

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดดังกล่าวแล้ว สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า 3 คน มีความผิดฐาน “คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทำงาน ทำงานแตกต่างจากนายจ้างตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน”

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ผู้จับกุมได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่

ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

ส่วนเรื่องสั่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ไม่ให้รับเลขคดี จะไปเป็นสถิติกระทบการป้องกันอาชญากรรมภาพรวม พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ แสงชื่น ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ บอกว่า ในพื้นที่ สภ.เมือง นครสวรรค์ มีปริมาณคดีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สถิติคดีอาญาปีละ 3,300 คดีเศษ ถือว่ามากที่สุดใน บช.ภ.6

มีสำนวนการสอบสวนที่ล่าช้า ตั้งแต่ พ.ศ.2553-2558 จำนวน 1,306 คดี ผกก.และ หน.งานสอบสวนคนปัจจุบันได้เร่งรัดการสอบสวน จนสำเร็จ

ไม่มีนโยบายไม่รับแจ้งความโดยคดีที่เกิดขึ้นต้องจับให้ได้และให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคน ส่วนเรื่องการขอแบ่งเปอร์เซ็นต์จากเงินตอบแทนของพนักงานสอบสวนไม่เคยประชุมพนักงานสอบสวนให้นำส่วนแบ่ง 5 เปอร์เซ็นต์ มาให้ ผกก.หรือ หน.งานสอบสวน เพราะรู้และเข้าใจในความจำเป็นของพนักงานสอบสวน

มีค่าใช้จ่ายในการทำสำนวนสอบสวน

เชื่อว่าการร้องเรียนน่าจะเกิดมาจากการที่ หน.งานสอบสวนเป็นคนมีความรู้ ความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวด ทำให้พนักงานสอบสวนบางนายไม่พอใจจึงร้องเรียน

ยืนยันปฏิบัติตามกรอบกฎหมายมาตลอด.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

เรื่องคนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร้องเรียนฝ่ายสืบสวน สภ.นครสวรรค์ ไม่ตรวจสอบก่อนจับกุมคนต่างด้าว พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ แสงชื่น ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ชี้แจงว่า ฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 7 ก.ย. 2560 10:39 7 ก.ย. 2560 10:44 ไทยรัฐ