วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“คนพิการ” ขอคมนาคมช่วยด่วน มีสิทธิเข้าถึงบริการรถโดยสาร

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วย รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงในระบบขนส่งสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุว่า สมาคมคนพิการได้ขอให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แก้ไขปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ของคนพิการ โดยขอให้ไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ตามข้อบังคับกฎหมายที่ให้รถสาธารณะทุกคันต้องเป็นรถที่ประชาชนทุกคนใช้ได้และคนพิการสามารถ เข้าถึงใช้บริการเดินทางได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรค

“สมาคมฯมีความกังวลเรื่องการนำรถดัดแปลงสำหรับคนพิการมาใช้งาน แต่ไม่สามารถนำรถเข้าไปจดทะเบียนรถอย่างถูกต้องเพื่อเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายได้ โดยขอให้กระทรวงคมนาคมไปหารือร่วมกับกรมสรรพสามิตและ ขบ.เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ให้ผู้พิการนำรถดัดแปลง สำหรับคนพิการไปจดทะเบียนเสียภาษีได้ ซึ่งเบื้องต้นใน เรื่องนี้ผมได้ชี้แจงว่า รถดัดแปลงทุกประเภทต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรถก่อน จึงจะนำมาชำระภาษีสรรพสามิตได้ ก่อนนำมาจดทะเบียนรถที่ ขบ.”

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วย รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงในระบบขนส่งสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุว่า สมาคมคนพิการได้ขอให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 7 ก.ย. 2560 08:49 7 ก.ย. 2560 09:12 ไทยรัฐ