วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.60 จากการสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 2,246 ตัวอย่าง ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เท่ากับ 74.5 เพิ่มขึ้นจาก 73.9 ในเดือน ก.ค.60 ถือเป็นการปรับตัว

ดีขึ้นในรอบ 4 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 60 ที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเท่ากับ 77.0 แต่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบัน อยู่ที่ 51.6 ลดลงจาก 51.7 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต อยู่ที่ 84.2 จาก 83.1 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม เท่ากับ 62.4 เพิ่มจาก 62.2 ในเดือน ก.ค.60 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำ อยู่ที่ 69.7 เพิ่มจาก 69.1 และดัชนีความเชื่อมั่นรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 91.5 เพิ่มจาก 90.4

สำหรับปัจจัยบวกที่ทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นในรอบ 4 เดือน เป็นผลจากการส่งออกขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยการส่งออกเดือน ก.ค.60 เพิ่มขึ้น 10.48% ทำให้ยอด 7 เดือน โตแล้ว 8.2%, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับเพิ่มประมาณ-การจีดีพีปีนี้จากเดิม 3.5% เป็น 3.7% โดยอยู่ในกรอบ 3.5-4.0% และในการสำรวจความเชื่อมั่นรอบนี้ได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างช่วงปลายเดือน ส.ค. ซึ่งมีการตัดสินคดีการทุจริตขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 ทำให้ประชาชนคลายความกังวลเรื่องสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองปรับตัวดีขึ้น.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.60 จากการสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 2,246 7 ก.ย. 2560 08:33 7 ก.ย. 2560 09:12 ไทยรัฐ