วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ระลึก

ภาพแผ่นพับที่ระลึกที่คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเพื่อแจกผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเออาร์โค้ดและโหลดแอพพลิเคชั่นสแกนชมภาพ 3 มิติ.

ภาพแผ่นพับที่ระลึกที่คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเพื่อแจกผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ... 7 ก.ย. 2560 04:24 7 ก.ย. 2560 04:24 ไทยรัฐ