วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ระลึก

ภาพแผ่นพับที่ระลึกที่คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเพื่อแจกผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเออาร์โค้ดและโหลดแอพพลิเคชั่นสแกนชมภาพ 3 มิติ.