วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส.รุกเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “ขยะเหลือศูนย์”

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะ โดยมีมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่อง สส.ในฐานะหน่วยงานรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ให้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไปแล้วทั้งสิ้น 37 แห่ง โดยในปี 2560 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ทั้งสิ้น 9 แห่ง

แบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 5 แห่ง และศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน 4 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านน้ำพุ จ.ลำพูน 2.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชน รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี 3.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านท่า จ.อุตรดิตถ์ 4.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน จ.บุรีรัมย์ 5.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบุลำดวนใต้ จ.บุรีรัมย์ 6.ศูนย์เรียนรู้การจัด การขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนวัดตโปทาราม จ.ชลบุรี 7.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จ.สกลนคร 8.ศูนย์เรียนรู้การจัด การขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 9.ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ และจะทยอยเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ให้ได้ทั่วประเทศ.

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะ โดยมีมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่อง 7 ก.ย. 2560 02:44 7 ก.ย. 2560 02:44 ไทยรัฐ