วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โละ 2 ขั้น! จ่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครูแบบเปอร์เซ็นต์หวังทันใช้ 1 ต.ค.

ก.ค.ศ.จ่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครูแบบเปอร์เซ็นต์ ที่แบ่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รอบตามปีงบประมาณ เร่งหารือกฤษฎีกาหวังทันใช้ 1 ต.ค. ชี้โละ 2 ขั้นคำนวณแล้วไม่แตกต่าง แต่ทำให้เหมือนกับข้าราชการพลเรือน...

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มี มติเห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอนั้น ที่ผ่านมา พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กำหนดให้เปลี่ยนโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการครูฯเป็นขั้นต่ำขั้นสูง หรือการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละอยู่แล้ว แต่เนื่องจากกฎหมายบางตัวยังไม่รองรับ โดยเฉพาะมาตรา 73 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ยังกำหนดให้เลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นเงินเดือนอู่ ก.ค.ศ.จึงต้องจัดทำบัญชีเงินเดือนชั่วคราวในการเลื่อนเงินเดือนใช้มาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งมีคำสั่ง คสช.ที่ 16/2560 ให้แก้ไขคำว่าขั้นเงินเดือนในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคำว่าเงินเดือนทุกแห่ง จึงต้องเสนอร่างกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าวเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนครู

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า สำหรับความแตกต่างระหว่างกฎ ก.ค.ศ. เดิมกับกฎ ก.ค.ศ.ใหม่ที่เพิ่งผ่าน ครม.คือ การปรับวิธีการเลื่อนเงินเดือนจากขั้นเงินเดือนเป็นแบบร้อยละ แบ่งเป็น 2 รอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ รอบแรก 1 เม.ย. รอบที่สอง 1 ต.ค. และยกเลิกโควตา 2 ขั้น ซึ่งในส่วนนี้เมื่อคำนวณเงินเดือนที่ได้ปรับขึ้นตามระบบใหม่พบว่าไม่มีความแตกต่างกันนัก ส่วนเรื่องที่ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลงานนั้น การเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบที่ผ่านมาก็พิจารณาผลการปฏิบัติงานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ครม. เพียงเห็นชอบในหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบและต้องนำเสนอ ครม.อีกครั้ง จากนั้น ก.ค.ศ.จะออกแนวปฏิบัติ ซึ่งตนจะเร่งหารือกฤษฎีกา หากดำเนินการเสร็จได้ทันก่อนวันที่ 1 ต.ค. ข้าราชการครูฯก็จะใช้การเลื่อนเงินเดือนตามระบบใหม่ในวันที่ 1 ต.ค.2560

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการปรับวิธีการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเท่าที่ทราบไม่กระทบกับเรื่องการขึ้นเงินเดือนครู และแทบจะไม่แตกต่างกับแบบเดิม เพียงแต่ทำให้เหมือนกับข้าราชการพลเรือน.

ก.ค.ศ.จ่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครูแบบเปอร์เซ็นต์ ที่แบ่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รอบตามปีงบประมาณ เร่งหารือกฤษฎีกาหวังทันใช้ 1 ต.ค. ชี้โละ 2 ขั้นคำนวณแล้วไม่แตกต่าง แต่ทำให้เหมือนกับข้าราชการพลเรือน... 7 ก.ย. 2560 02:38 7 ก.ย. 2560 09:46 ไทยรัฐ