วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการค้าภายใน คาดขึ้นค่าก๊าซLPG ทำต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จขึ้นแค่3สตางค์

กรมการค้าภายใน ตรวจเข้มราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม ห้ามขายเกินราคาแนะนำ โดยคาดว่าการปรับราคาก๊าซ LPG จะส่งผลให้ต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จเพิ่ม จาน/ชามละ 3 สตางค์เท่านั้น ไม่มีเหตุทำให้ผู้ประกอบการขึ้นราคา...

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2560 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบให้ราคาจำหน่ายก๊าซ LPG ลอยตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และสถานการณ์เดือนกันยายน 2560 ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเดือนสิงหาคม 2560 ตันละ 440 USD เป็นตันละ 490 USD เพิ่มขึ้นตันละ 50 USD มีผลทำให้ราคา ณ โรงกลั่น ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลกรัมละ 16.25 บาท เป็นกิโลกรัมละ 17.69 บาท เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 1.43 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่อว่าา คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 พิจารณาแล้วเพื่อให้ราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุน ในขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป จึงมีมติให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา โดยราคาก๊าซ LPG ที่ปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 1.43 บาท ให้กองทุนน้ำมันช่วยรับภาระกิโลกรัมละ 81 สตางค์ และให้ปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG ปรับเพิ่มขึ้น เพียงกิโลกรัมละ 67 สตางค์ ซึ่งเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเดิมกิโลกรัมละ 20.49 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.15 บาท ทั้งนี้ ก๊าซ LPG ขนาดบรรจุถัง 15 กิโลกรัม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีราคาเพิ่มขึ้นถังละ 10 บาท จากเดิมถังละ 343 บาท ปรับเป็นถังละ 353 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560

นางนันทวัลย์ กล่าวอีกว่า กรมการค้าภายในได้วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 67 สตางค์ ในครั้งนี้พบว่าส่งผลให้ต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จเพิ่มขึ้นจาน/ชามละ 3 สตางค์เท่านั้น ดังนั้นผู้ประกอบการอาหารปรุงสำเร็จจึงไม่มีเหตุผลที่จะปรับราคาอาหารปรุงสำเร็จเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในมีการกำกับดูแลราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG โดยออกประกาศราคาจำหน่ายปลีกแนะนำในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยราคาก๊าซ LPG ขนาดบรรจุถัง 15 กิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้นถังละ 10 บาท จากเดิม 343 บาท เป็นถังละ 353 บาท และในต่างจังหวัดราคาจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมถังละ 10 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 และแจ้งผู้ค้าก๊าซ (มาตรา 7) โรงบรรจุก๊าซ และสมาคมแก็สปิโตรเลียมเหลวให้กำชับร้านค้าปลีกจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มไม่สูงกว่าราคาแนะนำ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวด้วยว่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายเกินสมควร จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประสานพาณิชย์จังหวัดให้กำกับดูแลราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG อย่างใกล้ชิดและเข้มงวด หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสูงขึ้นเกินกว่าราคาแนะนำ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

กรมการค้าภายใน ตรวจเข้มราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม ห้ามขายเกินราคาแนะนำ โดยคาดว่าการปรับราคาก๊าซ LPG จะส่งผลให้ต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จเพิ่ม จาน/ชามละ 3 สตางค์เท่านั้น ไม่มีเหตุทำให้ผู้ประกอบการขึ้นราคา... 6 ก.ย. 2560 15:31 6 ก.ย. 2560 15:52 ไทยรัฐ