วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองเรือยุทธการ จัดพิธีอำลาให้ 'บิ๊กชีพ' โอกาสเกษียณ อย่างสมเกียรติ

ถอนสมอ!! กองเรือยุทธการจัดพิธีเชิดชูเกียรติให้ "ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ" ในโอกาสเกษียณราชการ ณ หน้ากองบัญชาการกองเรือดำน้ำ...
เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 ที่หน้ากองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสที่จะครบวาระรับราชการ ในวันที่ 1 ต.ค.60 โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร ร่วมในพิธีเชิดชูเกียรติเป็นจำนวนมาก 


พล.ร.ท.ภาณุ บุณยะวิโรจ เสนาธิการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า ในนามของข้าราชการกองเรือยุทธการ รู้สึกตระหนักถึงผลงานของผู้บัญชาการกองยุทธการที่ได้ปรับปรุง พัฒนากองเรือยุทธการให้มีความเข้มแข็ง โดดเด่น สมกับเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ และซาบซึ้งในความเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้านสวัสดิการมาตลอดเวลา 1 ปี จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในวันนี้

พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี กล่าวว่า ในโอกาสที่กำลังจะครบวาระรับราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ขอขอบคุณกำลังพลกองเรือยุทธการทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำให้ภารกิจของกองเรือยุทธการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดระยะเวลา 36 ปี ที่ได้มารับราชการในกองทัพเรือนั้น ได้ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถ

เห็ความตั้งใจในการทำงาน การทำงานเป็นหมู่คณะ เห็นภาวะผู้นำความสามัคคีทำให้ผูกพันกับกองทัพเรือและให้กำลังพลกองเรือยุทธการช่วยกันสืบทอดเจตนารมณ์ของทหารเรือไทยในอดีต ในการปกป้องอำนาจอธิปไตยทางทะลและปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอเป็นกำลังให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานเพื่อรักษาเกียรติของราชนาวี เพื่อเป็นมรดกที่จะมอบให้ทหารเรือรุ่นหลังต่อไป

ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีเชิดชูเกียรติแล้ว คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนข้าราชการในสังกัดกองเรือยุทธการได้นำดอกกุหลาบมามอบให้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับท่านผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นอย่างมาก.

ถอนสมอ!! กองเรือยุทธการจัดพิธีเชิดชูเกียรติให้ "ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ" ในโอกาสเกษียณราชการ ณ หน้ากองบัญชาการกองเรือดำน้ำ...


 6 ก.ย. 2560 15:16 6 ก.ย. 2560 15:35 ไทยรัฐ