วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดอบรมหลักสูตรT-SAFE ‘สยบไพรี-สยบริปูสะท้าน’ โชว์ยุทธวิธีปราบยาเสพติด

‘‘สุวพันธุ์’ เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตร “T-SAFE 2017-2018” การฝึกร่วมทางยุทธวิธีเผชิญเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด โดยมี 2 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สตช. ‘สยบไพรี’ สังกัด บช.ปส. และ ‘สยบริปูสะท้าน’ ของกองปราบปราม โชว์กลยุทธ์ปิดล้อมตรวจค้น ต่อสู้ป้องกันตัว...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 ก.ย.60 ที่ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เข้ารับชมการสาธิตปฏิบัติการทางยุทธวิธีเข้าปราบปรามยาเสพติด จากหน่วยสยบไพรี สังกัด บช.ปส. และหน่วยสยบริปูสะท้าน กองปราบปราม และเป็นประธานปิดอบรมหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี การเผชิญเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด (T-SAFE 2017-2018) ซึ่งเป็นหนึ่งในหกหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธีของตำรวจนครบาล ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหาร 3 เหล่าทัพ กองบัญชาการกองทัพไทย และ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากทุกภาคส่วน จำนวน 50 คน เข้ารับมอบวุฒิบัตรอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนประสานกับหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศด้านการปฏิบัติ โดยเฉพาะได้เล็งเห็นเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการสืบสวนและปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากเป็นงานที่ท้าทายตลอดจนเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิต จนต้องมีการอบรมหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี การเผชิญเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติดขึ้นมา เพื่อให้ทุกหน่วยซึ่งทำงานบูรณาการกันอยู่ได้เตรียมความพร้อมและศักยภาพของกำลังพล เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักทางยุทธวิธีให้มีความสอดคล้องเป็นเอกภาพร่วมกันเมื่อต้องปฏิบัติงาน

สำหรับหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธีภายใต้ชื่อ T-SAFE ครั้งนี้ มีความหมายถึงการฝึกเพื่อความร่วมมือและความปลอดภัยของทีมประเทศไทย ทั้ง 4 เหล่า ได้แก่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ในลักษณะการฝึกร่วม (Joint Training) และฝึกผสมด้านการปฏิบัติการร่วม (Combined Training) ใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.- 6 ก.ย.60 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ และทักษะความปลอดภัยในการรอดพ้นจากอันตรายในการปฏิบัติงาน การใช้กลยุทธ์ปิดล้อม ค้นตัวบุคคล ค้นตัวอาคาร การต่อสู้ป้องกันตัว การยิงปืนพกระบบต่อสู้ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ฯลฯ ก่อนนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการสูญเสีย รวมถึงช่วยเหลือตนเอง บุคคลใกล้ชิดและประชาชนให้ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

‘สุวพันธุ์’ เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตร “T-SAFE 2017-2018” การฝึกร่วมทางยุทธวิธีเผชิญเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด โดยมี 2 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สตช. ‘สยบไพรี’ สังกัด บช.ปส. และ ‘สยบริปูสะท้าน’ ของกองปราบปราม 6 ก.ย. 2560 14:38 6 ก.ย. 2560 14:55 ไทยรัฐ