วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

’เครื่องบินแอร์บัส’ 30 ล้าน! บังคับคดีเปิดประมูลนัดแรก ยังไม่มีใครสนใจ (คลิป)

ขายไม่ออก กรมบังคับคดี เปิดประมูลขายทอดตลาด เครื่องบินแอร์บัส AIRBUS A310 -222 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นัดแรก ราคาประเมินเริ่มต้นที่ 30 ล้านบาท โดยวันนี้ยังไม่มีผู้สนใจประมูล หากประมูลได้ต้องจ่ายค่าจอดให้ ทอท.กว่า 4 ล้านบาท...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ย.60 ณ หลุมจอดที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีล้มละลาย พร้อมด้วย นายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในงาน ซึ่งกรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ประเภทอากาศยาน AIRBUS COMPANY 1, Round – point Maurice Bellonte, Blagnac-FRANCE A310 - 222 สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS –PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำ นัดแรกของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ด้วยราคาเริ่มต้นที่กำหนดโดยราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจำนวน 30 ล้านบาท

สำหรับผลการขายทอดตลาดอากาศยานในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าชม และมีผู้แทนฝ่ายโจทก์มาดูแลการขาย แต่ยังไม่มีผู้สนใจในการวางหลักประกันเข้าสู้ราคา ซึ่งจะมีการขายในนัดที่ 2 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 90 เปอร์เซ็นต์ จากราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี นัดที่ 3 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์ นัดที่ 4 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 70 เปอร์เซ็นต์ และจะมีราคาคงที่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ในนัดถัดไปจนถึงนัดที่ 6

ส่วนผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาและขอเข้าชมทรัพย์จะต้องติดต่อสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย ยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันขายทอดตลาดแต่ละนัดไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากพื้นที่จอดอากาศยานเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ และผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขหรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาทสำหรับผู้ที่ประมูลทรัพย์ได้จะต้องชำระค่าบริการที่เกี่ยวกับอากาศยาน ต่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 6 ก.ย.2560 เป็นเงินจำนวน 4,266,666.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และคิดเป็นรายวัน วันละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ส่วนผู้ที่เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ สามารถขอรับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่วางเป็นหลักประกันไว้รับคืนได้ทันที
         
ทั้งนี้ กำหนดให้มีการขายทอดตลาดอากาศยานจำนวนทั้งสิ้น 6 นัด โดยในนัดที่ 2 ในวันที่ 27 ก.ย.2560 นัดที่ 3 ในวันที่ 18 ต.ค.2560 นัดที่ 4 ในวันที่ 8 พ.ย.2560 นัดที่ 5 ในวันที่ 29 พ.ย.2560 และนัดที่ 6 ในวันที่ 20 ธ.ค.2560 เวลา 10.00 น  ณ หลุมจอดที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซื้อไหม? บังคับคดีเปิดประมูล แอร์บัส เอ310 ขายทอดตลาด เริ่มต้น30ล.

ขายไม่ออก กรมบังคับคดี เปิดประมูลขายทอดตลาด เครื่องบินแอร์บัส AIRBUS A310 -222 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นัดแรก ราคาประเมินเริ่มต้นที่ 30 ล้านบาท โดยวันนี้ยังไม่มีผู้สนใจประมูล หากประมูลได้ต้องจ่ายค่าจอดให้ ทอท.กว่า 4 ล้านบาท... 6 ก.ย. 2560 13:59 6 ก.ย. 2560 14:59 ไทยรัฐ