วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รองสอบ ผวจ. (2)

โดย ซี.12

อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าเพื่อให้สังคมชาวสิงห์และคนใกล้ชิดได้ลุ้นระทึกว่าใครลงสนามกันบ้าง ขอบันทึกถึงรายชื่อผู้ที่สมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่อจากเมื่อวานนี้ให้ครบถ้วนทั้ง 53 ราย ดังนี้

31.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 32.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 33.นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 34.นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 35.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 36.นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 37.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 38.นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 39.นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 40.นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

41.นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 42.นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 43.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 44.นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 45.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 46.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 47.นายสรเดช สุนทราชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 48.นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 49.นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 50.นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 51.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 52.นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 53.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นอกจากนั้นยังมีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานตรวจราชการกระทรวง คือ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย อีก 16 ราย ดังนี้

1.นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง 3.นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

6.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 8.นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 9.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ

11.นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 12.นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 13.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 14.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 15.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 16.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

บางรายสมัครทั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวง มหาดไทย ซึ่งก็ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ 2 ครั้งและผ่านมาแล้ว

อีกประการหนึ่งที่น่าเสียดายที่คราวนี้ไม่มี ข้าราชการหญิง มีสิทธิเข้ามาร่วมรับการคัดเลือกเลยแม้แต่รายเดียว

ตอนนี้ก็รอลุ้นกันว่าใครเข้าตากรรมการกันบ้าง หรือว่าการสอบจะเป็นเพียงพิธีกรรมบังหน้าจนมีเหตุการณ์อย่างปีที่แล้วเกิดขึ้นอีก.

“ซี.12”

อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าเพื่อให้สังคมชาวสิงห์และคนใกล้ชิดได้ลุ้นระทึกว่าใครลงสนามกันบ้าง ขอบันทึกถึงรายชื่อผู้ที่สมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่อจากเมื่อวานนี้ให้ครบถ้วนทั้ง 53 ราย 6 ก.ย. 2560 09:55 6 ก.ย. 2560 11:42 ไทยรัฐ