วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนพ.แจงยิบ "สตึงมนัม"

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัม ที่ประเทศกัมพูชา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนชะลอโครงการฯ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับไปศึกษาการบริหารจัดการน้ำที่จะเกิดขึ้น หลังการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวใหม่อีกครั้ง จากเดิมปริมาณน้ำ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) จะถูกนำมาใช้ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเสริมความมั่นคงด้านระบบนิเวศและภาคอุตสาหกรรม

สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการฯ เพราะมีกำลังการผลิตเพียง 24 เมกะวัตต์เท่านั้น โดยจะนำมาเสริมระบบไฟฟ้า ในจังหวัดตราด จันทบุรี ที่อยู่ปลายสายส่งไฟฟ้าของประเทศไทย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีปัญหาไฟตกดับ โดยยอมรับว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าจากโครงการสตึงมนัมอยู่ที่ 10.75 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาขั้นสูงสุด (maximum) และเป็นผลการคำนวณจาก กฟผ.ที่มีความคุ้มค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ประเทศไทยผลิตได้อยู่ที่หน่วยละ 2.60 บาท รวมถึงยังได้น้ำประมาณ 3 คิวต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าหรือเฉลี่ยคิวละ 2.80 บาท

“โครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัม เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำตามนโยบายอีอีซี ที่รัฐบาลเป็นห่วงการจัดการน้ำในอนาคต หากกรมชลประทานยังยืนยันว่าปริมาณน้ำในประเทศมีเพียงพอใช้ในประเทศสำหรับภาคอุตสาหกรรมได้อีก 12 ปี แต่ต่อไปจะจัดการอย่างไร ต้องศึกษาให้รอบคอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติรับทราบร่างการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาใดๆ ของทั้ง 2 ฝ่าย”.

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าสตึงมนัม ที่ประเทศกัมพูชา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนชะลอโครงการฯ 6 ก.ย. 2560 08:26 6 ก.ย. 2560 09:06 ไทยรัฐ