วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐหนุนลงทุนต่างแดน! ไฟเขียวเว้นเก็บภาษีซ้อนไทย-กัมพูชา

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างความตกลงเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-กัมพูชา โดยทั้ง 2 ประเทศจะลงนามร่วมกันระหว่างการเดินทางไปเยือนกัมพูชาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ครม.ในวันที่ 7 ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการกฎหมายการเก็บภาษีซ้อนภายในปี 2568 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความตกลง เพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนแล้ว 8 ประเทศรวมไทยด้วย คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

“ปัจจุบันมีบริษัทของไทยเริ่มไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีเงินลงทุนที่ไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศมากกว่าที่ต่างประเทศเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยแล้ว เรียกว่า เป็นการส่งออกการลงทุน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เรื่องการเก็บภาษีซ้อน เพื่อสนับสนุนการไปลงทุนในต่างประเทศและไม่เกิดช่องโหว่ทางภาษี สำหรับร่างความตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับกับภาษีที่เก็บจากฐานรายได้ โดยประเทศคู่สัญญาจะยอมให้ขจัดภาษีซ้อนด้วยวิธีการเหล่านี้ คือ จะยอมให้ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศของตนเกิน 183 วัน นำภาษีที่เสียไว้แล้วในประเทศคู่สัญญามาหักจากภาษีที่ต้องชำระในประเทศ ของตนตามจำนวนภาษีที่ชำระจริง ยกตัวอย่างการขจัดภาษีซ้อนตามร่างข้อตกลงนี้ คือ บริษัทที่ทำงาน ในประเทศไทยเป็นหลักต้องจ่ายภาษี 20 ล้านบาท ขณะที่มีบริษัทลูกอยู่ในกัมพูชา จ่ายภาษีที่กัมพูชาปีละ 10 ล้านบาท เงินภาษี 10 ล้านบาท ที่บริษัทลูกจ่ายที่กัมพูชาสามารถนำมาหักภาษีที่จ่ายในประเทศไทยได้”.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างความตกลงเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-กัมพูชา โดยทั้ง 2 ประเทศจะลงนามร่วมกันระหว่างการเดินทางไปเยือนกัมพูชา 6 ก.ย. 2560 08:23 6 ก.ย. 2560 08:44 ไทยรัฐ