วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์คลอดยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ถอดด้าม ต่อยอดสร้างนักรบ"ธุรกิจบริการ"สู่ภูมิภาค

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการไทยเสร็จแล้ว ถือเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการฉบับแรกของไทย โดยวางเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจบริการของอาเซียน และต้องดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.การสร้างนักรบธุรกิจบริการสู่ภูมิภาค โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ธุรกิจตามทรัพยากรท้องถิ่นและห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจบริการ มุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม ค้าส่งค้าปลีก

2.การต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ (นิว เอส-เคิร์ฟ) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

3.การเชื่อมต่อธุรกิจบริการไทยสู่ตลาดโลก มุ่งเน้นธุรกิจบริการผู้สูงอายุ และส่งเสริมธุรกิจรายใหม่ (สตาร์ตอัพ) ที่เชื่อมกับนิว เอสเคิร์ฟ เพื่อต่อยอดสู่ตลาดโลก

และ 4.การยกเครื่องกฎหมายและข้อมูลธุรกิจบริการ ให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่จะทำตามยุทธศาสตร์ก่อน เพราะมีศักยภาพสูง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ การแพทย์, ธุรกิจเกี่ยวกับการต้อนรับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการด้านการสร้างสรรค์ เช่น ธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ ละคร, ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการค้า เช่น โลจิสติกส์, ธุรกิจก่อสร้าง และด้าน การศึกษา ขณะที่กลุ่มที่สอง จะเน้นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐให้การสนับสนุน ทั้งธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล, ธุรกิจบริการต่อยอดนิว เอส-เคิร์ฟ.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการไทยเสร็จแล้ว ถือเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการฉบับแรกของไทย โดยวางเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจบริการของอาเซียน 6 ก.ย. 2560 08:19 6 ก.ย. 2560 08:58 ไทยรัฐ