วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครึ่งปียอดรูดปื๊ดเศรษฐีไทยโต 3 เท่า

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ยอดใช้จ่ายของลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าในกลุ่มที่มีฐานะมั่งคั่งในประเทศไทยโตเป็น 3 เท่าของการเติบโตของธุรกิจทั้งหมด แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ลูกค้ากลุ่มนี้ยังจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ทั้งนี้ จากผลประกอบการของวีซ่าในครึ่งปีแรกตามยอดงบประมาณประจำปี 2560 ยอดใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดของกลุ่มที่มีฐานะมั่งคั่งโตสูงถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดรวมการเติบโตของผู้ถือบัตรทั้งหมดอยู่ที่ 11% นอกจากนี้ จำนวนผู้มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individual-HNWI) ในประเทศไทยยังโตถึง 5.5% ทำให้มีผู้มั่งคั่งเพิ่มขึ้นเป็น 96,000 รายในปี 2558 ยอดความมั่งคั่งโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 484,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 16 ล้านล้านบาทไทย

นายสุริพงษ์กล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตยอดใช้จ่ายของผู้ถือบัตรวีซ่าอินฟินิท โดยผู้ใช้หลักจากลูกค้ากลุ่มนี้คือผู้ที่มีฐานะมั่งคั่ง ถึงแม้ว่าบัตรวีซ่าอินฟินิทจะเป็นเพียงแค่ 1% ของจำนวนบัตรที่มีการใช้งานทั้งหมด แต่บัตรวีซ่าอินฟินิทมียอดการใช้จ่ายเป็นสัดส่วน 8% จากยอดการใช้จ่ายทั้งหมด และยอดการใช้จ่ายระหว่างประเทศยังโต 41%

“ตลาดการแข่งขันในลูกค้ากลุ่มที่มีฐานะมั่งคั่ง ถือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น โดยมี 5 ธนาคารในประเทศไทยที่ออกบัตรวีซ่าอินฟินิท และ 7 ธนาคารที่ออกบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ โดยแต่ละธนาคารได้แข่งขันกันออกสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และเราเชื่อมั่นว่าลูกค้าสมควรที่จะได้สิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดเสมอ”.

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ยอดใช้จ่ายของลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าในกลุ่มที่มีฐานะมั่งคั่งในประเทศไทยโตเป็น 3 เท่าของการเติบโตของธุรกิจทั้งหมด แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว 6 ก.ย. 2560 07:59 6 ก.ย. 2560 08:41 ไทยรัฐ