วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แคทล่าลูกค้าสิงห์รถบรรทุก

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า แคทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจไทยมีศักยภาพ สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย

“แคทจะนำบริการโทรคมนาคม บริการไอทีที่มีอยู่ มาพัฒนาบูรณาการระบบโลจิสติกส์ของสหพันธ์การขนส่งฯ ตั้งแต่ติดตั้งระบบควบคุม ติดตาม ตรวจสอบรถบรรทุก รถขนส่งทุกคัน หรือติดตั้งระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อติดตามรถบรรทุกด้วยโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของแคท โดยแคทต้องคิดรูปแบบบริการที่เหมาะสมกับระบบโลจิสติกส์ให้ดีทั้งคุณภาพดีและราคาถูก เพื่อดึงดูดธุรกิจขนส่งมาใช้บริการของแคท”

นายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งฯ กล่าวว่า การนำระบบไอทีมาใช้ในการขนส่งนั้น นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งแล้ว ยังทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับบริการที่ดี มีความปลอดภัย “สหพันธ์การขนส่งมีสมาชิกทั่วประเทศ มีจำนวนรถบรรทุก 1.3 ล้านคัน เมื่อนำระบบไอทีมาใช้ในธุรกิจแล้ว เชื่อว่าจะทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลง และเมื่อต้นทุนขนส่งลดลง ก็จะมีผลต่อเนื่องไปยังต้นทุนอื่นๆ ลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ”.

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า แคทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 6 ก.ย. 2560 07:54 6 ก.ย. 2560 08:41 ไทยรัฐ