วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันเร่งกู้ภาพเสื่อมศรัทธา ชาวบ้านไม่เชื่อ!บั่นทอนธุรกิจ

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พร้อมสนับสนุนการทำสื่อโฆษณาที่เผยแพร่เงื่อนไขการประกันที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ไม่บอกข้อมูลเพียงบางด้าน จนอาจทำให้ประชาชนสับสน โดยหวังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ธุรกิจประกัน ซึ่งยังมีคนมองในแง่ลบ โดยเฉพาะประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายต่างๆ

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อใช้ปฏิวัติการโฆษณาในวงการประกัน ด้วยการโฆษณาประกันที่กล้าบอกเงื่อนไขในผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพ 3 แผน ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ประกันมะเร็งหายห่วง ประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า และประกันโรคร้ายได้คุ้ม ผ่านการบอกเล่าถึงประโยชน์และเงื่อนไข ซึ่งมีเนื้อหาความจริงใจ ตรงไปตรงมา เชื่อถือได้ พร้อมกำชับตัวแทนประกันบอกข้อมูลที่ถูกต้องด้วย “ยอมรับว่าที่ผ่านมีประชาชนบางส่วนยังขาดความเชื่อถือโฆษณาในธุรกิจประกันอยู่ เพราะกลัวว่าจะบอกข้อมูลดีเพียงด้านเดียว พอเคลมแล้วก็ได้ไม่ครบ ความเชื่อเหล่านี้ไม่ดีต่อธุรกิจประกัน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด โดยเฉพาะในส่วนประกันสุขภาพ ประกันโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรง ที่ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก เนื่องจากคนไทยยังทำประกันไม่เยอะ โดยในส่วนของอลิอันซ์ฯ ที่ผ่านมา มีการเติบโตในกลุ่มนี้แบบก้าวกระโดดจากปี 2557 ที่มีสัดส่วนเบี้ยประกัน 28% เพิ่มเป็น 45%”

นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา การทำโฆษณาของเมืองไทยฯ ปฏิบัติตามกฎเคร่งครัดอยู่แล้ว ก่อนโฆษณาเผยแพร่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง โดยนโยบายจะเน้นการบอกข้อมูลที่ครบถ้วนให้ลูกค้ารับทราบก่อนทุกครั้ง.

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พร้อมสนับสนุนการทำสื่อโฆษณาที่เผยแพร่เงื่อนไขการประกันที่ครบถ้วน 6 ก.ย. 2560 07:51 6 ก.ย. 2560 08:40 ไทยรัฐ