วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้ไข้เลือดออกดีขึ้น หลังคูคลองสะอาด

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ส.ค. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯถือว่าดีขึ้นมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำความสะอาดคูคลองซึ่งมีส่วนช่วยในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างไรก็ตาม กทม. ยังคงให้ความสำคัญและดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต โดยดำเนินการรณรงค์ป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพฯ จำนวน 1,733 ชุมชน ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมี (หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรฟื้นฟู) ให้ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานเขต 50 แห่ง และสำนักอนามัย จำนวน 330 คน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ส.ค. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯถือว่าดีขึ้นมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำความสะอาดคูคลองซึ่งมีส่วนช่วยในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย... 6 ก.ย. 2560 01:28 6 ก.ย. 2560 01:37 ไทยรัฐ