วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.ผุดทีมเกาะติดข่าวกระทบพุทธศาสนา ตั้ง 'พระพรหมเมธี' นั่งประธาน

มส.ตั้งทีมเกาะติดข่าวกระทบพุทธศาสนา-วัด-คณะสงฆ์ วิเคราะห์สถานการณ์เสนอทางแก้ไข แต่งตั้ง พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม เป็นประธาน

วันที่ 5 ก.ย.60 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ มส. ในฐานะประธานกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสารของ มส. เสนอ

โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะมี พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการ มส. เป็นประธาน พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการ มส. เป็นรองประธาน โดยมีพระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เป็นเลขานุการ และอนุกรรมการ

สำหรับอนุกรรมการ ประกอบด้วย พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ ผู้แทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พศ. ผู้แทน รมว.ยุติธรรม นายจำนงค์ สวมประคำ นายสมศักดิ์ โตรักษา พระมงคลวชิรากร วัดยานนาวา และนายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากร

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา วัด คณะสงฆ์ และ พศ. ตรวจสอบ ประเมินผล สรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสารของทาง มส.

นายประดับ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มส.ยังมีมติแต่งตั้งพระครูเจติยาภิวัฒน์ (อัมพร จกฺกธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม และเจ้าคณะ อ.นากลาง เป็นรองเจ้าคณะ จ.หนองบัวลำภู พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน เจ้าอาวาสวัดกลาง และเจ้าคณะ อ.เมืองสุรินทร์ เป็นรองเจ้าคณะ จ.สุรินทร์ พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ และเจ้าคณะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เป็นรองเจ้าคณะ จ.เพชรบูรณ์ พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ธีรวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา และเจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง กรุงเทพฯ พระมงคลปริยัติกิจ (อำพล อมฺพโล) เจ้าอาวาสวัดแสนสุข ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพฯ.

มส.ตั้งทีมเกาะติดข่าวกระทบพุทธศาสนา-วัด-คณะสงฆ์ วิเคราะห์สถานการณ์เสนอทางแก้ไข ตั้ง พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม เป็นประธาน 5 ก.ย. 2560 18:40 5 ก.ย. 2560 20:30 ไทยรัฐ