วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จิรชัย' ถก ก.ปฏิรูปสื่อนัดแรกวางกรอบการทำงาน

กก.ปฏิรูปสื่อ ถกกรอบความพร้อมทำงาน "จิรชัย" เผยนำข้อมูลแหล่งต่างๆ มาปัดฝุ่นให้อัพเดต เพื่อเดินหน้าปฏิรูป-แก้ปัญหาสื่อ

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสี่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการฯนัดแรก ว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการ กรอบแนวทาง ระยะเวลาดำเนินงาน ตามที่ได้รับนโยบายจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนัดประธานแต่ละคณะหารือ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงข้อมูลที่จะนำมาประกอบการทำงาน ซึ่งนำมาจากคณะทำงานในแต่ละกลุ่มที่เคยดำเนินการไว้ อาทิ ข้อมูลจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ข้อเสนอจากองค์กรวิชาชีพสื่อ กว่า 20 ข้อมูล โดยจะรวบรวมเพื่อจัดทำให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยต้องคำนึงถึงหลักการตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดไว้

นายจิรชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นได้พูดคุยเกี่ยวกับการออกกฎหมายมาเพื่อกำกับ บังคับควบคุมสื่อโดยตรง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าไม่ถูกทางและไม่สมควร แต่ควรออกกฎหมายเพื่อจะสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปงานของสื่อ ส่วนการกำกับดูแลควรเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนที่เป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากกว่า ทั้งนี้กฎหมายคุมสื่อที่ สปท.เสนอเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ากันไปเราไม่ไปแตะ ส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะต้องมาคุยกันรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเรื่องเร่งด่วนต่อการทำงานของสื่อ เช่น กรณีสื่อทีวีดิจิทัล ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การทำงานของเราจึงทำสองลักษณะคือการปฏิรูปและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของสื่อ อย่างไรก็ตามการประชุมของคณะกรรมการ จะประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เฉพาะเดือนก.ย.นี้จะประชุมสัปดาห์ละครั้ง โดยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 ก.ย.นี้ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลก่อนเริ่มดำเนินงาน ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 ธ.ค.นี้ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนนำข้อมูลที่จัดทำไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

กก.ปฏิรูปสื่อ ถกกรอบความพร้อมทำงาน "จิรชัย" เผยนำข้อมูลแหล่งต่างๆ มาปัดฝุ่นให้อัพเดต เพื่อเดินหน้าปฏิรูป-แก้ปัญหาสื่อ 5 ก.ย. 2560 18:37 5 ก.ย. 2560 18:47 ไทยรัฐ