วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น่าเรียนสุดๆ ร.ร.บ้านสำนัก เปิดสนามเด็กเล่นต้นแบบ เพื่อการพัฒนาทางสมอง

โรงเรียนบ้านสำนัก จ.ระนอง สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา สมอง (BBL) หรือ เล่นตามรอยพระยุคลบาท หลังได้รับเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการช่วยพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา...

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายประโยชน์ อรรถกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนัก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า โรงเรียนบ้านสำนักได้ดำเนินโครงการ โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง ให้สร้างสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาทเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดระนอง 

ผอ.โรงเรียนบ้านสำนัก กล่าวต่อว่า สำหรับสนามเด็กเล่นตามหลัก (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาทนั้น เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้น้อมนำพระปรีชาญาณด้านการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงเป็นผู้บุกเบิกในการนำหลักธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้าง และการทำงานของสมอง คือ Brain – Based Learning (BBL) มาออกแบบเป็นการเล่นลักษณะต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การจัดทำสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” จึงเป็นประโยชน์อันทรงคุณค่ามหาศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้สมองของเด็กเจริญเติบโตได้เต็มที่ และเต็มศักยภาพทุกช่วงอายุ นำไปสู่การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้กำหนดให้ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา แต่ละพื้นที่ต้องมี 1 โรงเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบแล้วทั่วประเทศ จำนวน 372 โรงเรียน และโรงเรียนบ้านสำนัก เป็นโรงเรียนแรกที่ทาง สพฐ. จังหวัดระนองได้คัดเลือกให้ดำเนินโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาเด็กให้รอบด้านผ่านการเล่น คือ สามารถพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยได้แบ่งฐานการเล่นออกเป็นฐานต่างๆ เช่น ฐานทรายสร้างสรรค์ บันไดลิงอิงแอบธรรมชาติ ผาดโผนบนคาน ลานเล่านิทาน กระดานลื่นไหล ไต่ต่างระดับ จับตัก ตวง เท สระน้ำเด็กน้อย ลอยล่องวารี ผักดีปลอดภัย สงสัยค้นคว้า ตามหาวิศวกร ซอกซอนใยแมงมุม หมุนเล่นชิงช้า ท้าทายปีนปุ่ม และฐานบันไดเชือก.