วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออมสิน เชียร์ 'มานัส' เหมาะสม นั่ง ผอ.พศ.คนใหม่

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์

“ออมสิน” ชี้ “มานัส” เป็นคนดี ทำงานเป็น คุณสมบัติเหมาะนั่ง ผอ.พศ.คนใหม่ เชื่อทำงานกับพระได้ ยัน ต้องสางปมโกงเงินวัดต่อไป ตั้งรอง ผอ.พศ.คนใหม่ อยู่ที่คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับโอน นายมานัส ทารัตน์ใจ จากอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ว่า นายมานัส เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความประนีประนอม และน่าจะทำงานกับคณะสงฆ์ได้ดี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เคยระบุว่า ผู้ที่จะมาเป็น ผอ.พศ.คนใหม่ นอกจากเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้ว ยังต้องทำงานเป็นด้วย ซึ่งนายมานัสมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้

เมื่อถามว่า มหาเถรสมาคม (มส.) ได้ร่วมให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งนายมานัสเป็นผอ.พศ.ด้วยหรือไม่ นายออมสิน กล่าวว่า มส.ไม่ได้ร่วมพิจารณาเรื่องนี้ แต่ตนทราบว่า มีเสียงตอบรับที่ดีจาก มส. จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาการทำงานกับคณะสงฆ์ซ้ำอีก เพราะนายมานัสเคยบวชเป็นพระภิกษุ สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค รวมถึงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเคยไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย ทั้งหมดจึงทำให้เห็นว่า นายมานัสมีคุณสมบัติเหมาะสม

นายออมสิน กล่าวต่อว่า หลังจากนายมานัสมารับหน้าที่ ผอ.พศ.แล้ว ก็ต้องสานงานต่างๆ จาก ผอ.พศ.คนเก่า ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนวัด และนายมานัสเพิ่งย้ายมาจากตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา ก็คงทราบถึงภารกิจการปฏิบัติงานใน พศ.อยู่แล้ว สำหรับคดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนวัด ต้องเดินหน้าต่อไป เพราะยังอยู่ในการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) และศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

เมื่อถามถึงการแต่งตั้ง รอง ผอ.พศ.คนใหม่ แทนนางประนอม คงพิกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินอุดหนุนวัด ที่ขอลาออกไปแล้ว นายออมสิน กล่าวว่า ตอนนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาอยู่. 

“ออมสิน” ชี้ “มานัส” เป็นคนดี ทำงานเป็น คุณสมบัติเหมาะนั่ง ผอ.พศ.คนใหม่ เชื่อทำงานกับพระได้ ยัน ต้องสางปมโกงเงินวัดต่อไป ตั้งรอง ผอ.พศ.คนใหม่ อยู่ที่คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา 5 ก.ย. 2560 17:13 5 ก.ย. 2560 17:39 ไทยรัฐ