วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จพระเทพฯ' ทรงเปิดห้องสมุด 'เฉลิมราชกุมารี' เพื่อประชาชน

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ลำดับที่ 64 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างขึ้นบนพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระพุทธบาทฯ สนองพระราชดำริในการส่งเสริมให้มีห้องสมุดชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โดย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" แห่งนี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เป็นลำดับที่ 64 โดยในปีพุทธศักราช 2556 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในปี 2556 ขณะนั้น มีดำริให้ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยได้จัดหาทุนโดยการจัดสร้างเหรียญพระพุทธลีลารอยพระพุทธบาท ให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าสักการบูชา จากนั้น นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนต่อมา ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาทุนในการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยห้องสมุดดังกล่าว ชั้นล่าง มีมุมเด็กและครอบครัว มีหนังสือและเครื่องเล่นต่างๆ มุมหนังสือพระราชทาน หนังสือพระราชนิพนธ์ และหนังสือทั่วไป มุมบริการหนังสือและสื่อออนไลน์ จัดหนังสือตามหมวดหมู่ในระบบดิวอี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้สะดวก ส่วนชั้นสอง มีโถงกลาง จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว มีห้องพระพุทธบาท แสดงประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาท ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท และประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และห้องสระบุรี แสดงความเป็นมาของจังหวัด และความสำคัญในการเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดห้วยมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ "ทฤษฎีใหม่" โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ลำดับที่ 64 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 5 ก.ย. 2560 16:53 5 ก.ย. 2560 17:16 ไทยรัฐ