วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จพระเทพฯ' ทรงเปิดห้องสมุด 'เฉลิมราชกุมารี' เพื่อประชาชน

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ลำดับที่ 64 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างขึ้นบนพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระพุทธบาทฯ สนองพระราชดำริในการส่งเสริมให้มีห้องสมุดชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โดย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" แห่งนี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เป็นลำดับที่ 64 โดยในปีพุทธศักราช 2556 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในปี 2556 ขณะนั้น มีดำริให้ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยได้จัดหาทุนโดยการจัดสร้างเหรียญพระพุทธลีลารอยพระพุทธบาท ให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าสักการบูชา จากนั้น นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนต่อมา ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาทุนในการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยห้องสมุดดังกล่าว ชั้นล่าง มีมุมเด็กและครอบครัว มีหนังสือและเครื่องเล่นต่างๆ มุมหนังสือพระราชทาน หนังสือพระราชนิพนธ์ และหนังสือทั่วไป มุมบริการหนังสือและสื่อออนไลน์ จัดหนังสือตามหมวดหมู่ในระบบดิวอี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้สะดวก ส่วนชั้นสอง มีโถงกลาง จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว มีห้องพระพุทธบาท แสดงประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาท ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท และประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และห้องสระบุรี แสดงความเป็นมาของจังหวัด และความสำคัญในการเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดห้วยมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ "ทฤษฎีใหม่" โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม