วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวงบกลาง จ่ายเด็กแรกเกิดคนละ 600 บาท/เดือน

ครม.รับลูก พม.อนุมัติงบกลางกว่า 804 ล้านบาท เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนละ 600 บ.ต่อเดือน 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์  ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอขออนุมัติให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 804,705,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่รับเงินมาแล้วกว่า 2 เดือน จนเกิดปัญหาความเดือดร้อนในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวซึ่งยากจน ซึ่งถือเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานของ พม. ในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนอายุครบ 3 ปี เป็นเวลา 3 เดือน ในอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน

ทั้งนี้จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับเงินต่อเนื่อง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย.2560 จำนวน 85,752 คน งบประมาณ 205,804,800 บาท และผู้มีสิทธิได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย.2560 จำนวน 136,229 คน งบประมาณ 408,687,000 บาท รวมถึงผู้มีสิทธิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2560 จำนวน 129,077 คน งบประมาณ 191,255,200 บาท.

ครม.รับลูก พม.อนุมัติงบกลางกว่า 804 ล้านบาท เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนละ 600 บ.ต่อเดือน 5 ก.ย. 2560 15:44 5 ก.ย. 2560 20:02 ไทยรัฐ