วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยามโพล้เพล้ที่เอเธนส์

ภาพของเมฆหนากำลังปกคลุมอยู่เหนือผืนฟ้าด้านบนของวิหารพาร์ธีนอน ที่มีการประดับแสงสีเรืองรองบนเนินอะโครโพลิส (Acropolis) โบราณสถานที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยมีชื่อที่รู้จักกันว่า “หินศักดิ์สิทธิ์" แห่งเอเธนส์ ที่สร้างขึ้นถวายสักการะเทพีอะธีนาเพื่อให้ปกปักรักษาเมือง และเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่หลงเหลือมาจากอารยธรรมกรีกโบราณ สามารถมองได้จากทุกจุดในเมือง.

ภาพของเมฆหนากำลังปกคลุมอยู่เหนือผืนฟ้าด้านบนของวิหารพาร์ธีนอน ที่มีการประดับแสงสีเรืองรองบนเนินอะโครโพลิส (Acropolis) โบราณสถานที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ 5 ก.ย. 2560 14:29 5 ก.ย. 2560 14:30 ไทยรัฐ