วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลท. จับมือ ม.มหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรีครั้งที่ 20

ตลท.ร่วมกับ ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยปีที่ 20 รับเยาวชนตั้งแต่ประถม-อุดมศึกษา ไม่จำกัดแนวเพลง และเครื่องดนตรีไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นเวทีเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน และโอกาสสู่ความสำเร็จระดับโลก ชิงรางวัลและทุนการศึกษากว่า 1.8 ล้านบาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย.

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายใต้ความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ในการทำงานเพื่อสังคม สร้างประโยชน์ให้แก่คนทุกกลุ่ม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคน โดยนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจผ่านการส่งเสริมกีฬา และการสร้างความดีแล้ว เล็งเห็นว่าดนตรีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต จึงให้การส่งเสริมดนตรีซึ่งเป็นภาษาสากลที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย และคนทุกสถานะ โดยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำโครงการ SET เยาวชนดนตรีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 20 มั่นใจว่าปีนี้จะมีเยาวชนมร่วมโครงการมากขึ้น จากที่มีปีละ 300-500 ผลงาน และมีความหลากหลาย อันเป็นเสน่ห์ที่น่าประทับใจของโครงการ

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงสิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ว่า เปรียบเสมือนบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งของชีวิตเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี ไม่ว่าผลการแข่งขันออกมาอย่างไร เชื่อว่าความยากลำบาก ความผิดหวัง ที่จะได้เรียนรู้ จากประสบการณ์การแข่งขัน การรู้จักแก้ปัญหา จะช่วยพัฒนาเยาวชน ให้สามารถยืนหยัด สามารถ ก้าวผ่านบทเรียนของชีวิตไปได้อีกบทหนึ่ง รวมถึงสามารถต่อยอดสู่ความสำเร็จ ดังที่หลายๆ คนได้ทำสำเร็จมาแล้ว ที่ผ่านมาเวทีประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย มีเยาวชนมาแสดงความสามารถแล้วกว่า 18,800 ราย และมีจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จ ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักดนตรีอาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

การประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ชิงรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จะได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสำหรับครูผู้ฝึกสอนที่ลูกศิษย์เข้ารอบชิงชนะเลิศอีกด้วย รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1.8 ล้านบาท เยาวชนผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560 โดยจะเริ่มแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันที่ 25-26 พฤศจิกายน และชิงชนะเลิศในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.music.mahidol.ac.th หรือสอบถามโทร 0-2800-2525 ต่อ 3117, 3109.

ตลท.ร่วมกับ ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดประกวด SETเยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยปีที่ 20 รับเยาวชนตั้งแต่ประถม-อุดมศึกษา ไม่จำกัดแนวเพลง และเครื่องดนตรีไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นเวทีเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน และโอกาสสู่ความสำเร็จระดับโลก ชิงรางวัล 5 ก.ย. 2560 13:45 5 ก.ย. 2560 13:55 ไทยรัฐ