วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ ผู้ตรวจการฯ อยู่ครบวาระไม่ขัด รธน.

ศาล รธน.มีมติผู้ตรวจการฯ อยู่ครบวาระไม่ขัด รธน. หลัง 36 สนช.ร้องวินิจฉัย ตาม ม.56 พ.ร.ป.ผู้ตรวจฯ

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 60 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช. จำนวน 36 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 56 กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมปรึกษา และแถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติเอกฉันท์ว่า ประเด็น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 56 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ศาล รธน.มีมติผู้ตรวจการฯ อยู่ครบวาระไม่ขัด รธน. หลัง 36 สนช.ร้องวินิจฉัย ตาม ม.56 พ.ร.ป.ผู้ตรวจฯ 5 ก.ย. 2560 13:12 5 ก.ย. 2560 18:17 ไทยรัฐ