วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ตั้ง 'มานัส ทารัตน์ใจ' นั่งเก้าอี้ ผอ.พศ.

ครม.มีมติโอน "มานัส ทารัตน์ใจ" นั่ง ผอ.สำนักพุทธฯ ขณะที่ "นันธิกา" ขึ้นแท่นนั่งรองปลัดพลังงาน พร้อมแต่งตั้ง 8 ขรก.ทส.

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เสนอรับโอน นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.พศ.ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานัส ปัจจุบันอายุ 59 ปี จะเกษียณอายุราชการในเดือน ต.ค.61 โดยจบการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย และเคยตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นอกจากนี้ พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้ง น.ส.นันธิกา ทังสุพานิชผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน และมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้ 1. นายสมชัย มาเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัด 2.น.ส. สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำรงตำแหน่งรองปลัด 3.นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำรงตำแหน่งรองปลัด 4.นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 5.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6.นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 7.นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ และ 8.นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มีมติโอน "มานัส ทารัตน์ใจ" นั่ง ผอ.สำนักพุทธฯ ขณะที่ "นันธิกา" ขึ้นแท่นนั่งรองปลัดพลังงาน พร้อมแต่งตั้ง 8 ขรก.ทส. 5 ก.ย. 2560 12:27 5 ก.ย. 2560 15:00 ไทยรัฐ