วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.เปิดช่องจำหน่ายสินค้าชุมชน ปลูกฝังเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

พช.เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ แสดงศักยภาพก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่ เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดงาน OTOP GENERATION NEXT "คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป" เป็นงานที่เปิดโอกาสเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งลูกหลานของผู้ประกอบการเดิม และผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ เข้าร่วมงานคับคั่ง โดยงานจะมีถึงวันที่ 8 ก.ย.ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

"กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชน และเกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชน จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนในชุมชนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจ และนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาเป็นทุนสำคัญในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้จากการผลิตสินค้าโอทอป"

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวด้วยว่า เป้าหมายหลักในการจัดงาน ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของรุ่นใหม่ ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาสและประสบการณ์ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเรียนรู้การจัดจำหน่ายสินค้าในสถานการณ์จริง และศึกษาความต้องการของตลาด สามารถนำกลับไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

ทั้งนี้ภายในงานได้คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากเยาวชนโอทอป จากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ร่วม 300 ร้านค้า มาจัดแสดง อวดโฉม และจัดจําหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค นอกจากได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้า OTOP หลากหลายจากภูมิภาคต่างๆ แล้ว ยังได้พบกับอาหาร OTOP ชวนชิมที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ที่เดียว ในงาน OTOP GENERATION NEXT "คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป" ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.

พช.เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ แสดงศักยภาพก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่ เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ก.ย. 2560 11:15 5 ก.ย. 2560 12:08 ไทยรัฐ