วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูม “อ่าวสลัดได” หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว

ชายหาดและทะเลฟ้าใสของประเทศไทยเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัส....!

รัฐบาลจึงเร่งเดินหน้านโยบายมุ่งเน้นให้จังหวัดต่างๆส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว โดยชูจุดขายด้านวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น

ที่ผ่านมา นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นอภ.เกาะกูด จ.ตราด จึงร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว” ให้เกิดขึ้น

โดยคัดเลือกชุมชนชาวประมง อ่าวสลัดได หมู่ 6 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด เป็นหมู่บ้านนำร่องโดยชูจุดแข็งของชุมชนชายทะเล ที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอาหารทะเลที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้จ่ายเงินตรา

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากชาวประมงพื้นบ้านที่จับแม่พันธุ์ปูม้ามีไข่นอกกระดองได้ ให้นำไปปล่อยในกระชัง “ธนาคารปู” ของชุมชน เมื่อแม่ปูวางไข่และลูกปูโตขึ้น ก็จึงจะออกไปขยายพันธุ์เติบโตเพิ่มเติมในท้องทะเล

นายสถิตย์ เงินโสม ผญบ.หมู่ 6 แห่งนี้ เผยว่า จากการยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จึงได้รับความร่วมมือจากชาวประมงพื้นบ้าน ที่นำปูม้าไข่นอกกระดองบริจาคให้กับธนาคารปูอย่างต่อเนื่อง

สำหรับไข่ปูม้าระยะเริ่มแรกจะมีสีเหลืองอ่อน แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม เหลืองอมน้ำตาล และสีเทาดำ จากนั้นภายในเวลา 12 วัน ไข่จะฟักเป็นตัว จากสถิติ 1 ตัว จะปล่อยตัวอ่อนได้ 2 แสน-1 ล้านตัว/ครั้ง

ทำให้เวลานี้ปูม้าในอ่าวสลัดไดเพิ่มขึ้น ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับไปขายเลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียง

เป็นผลของการนำ “ศาสตร์พระราชา” มาปรับใช้เพื่อชูจุดขายด้านการท่องเที่ยวของชุมชนแห่งนี้ ถ้าใครไปแล้วจะมีให้เปิบทั้งปูม้าสดๆ หรือเดินสัมผัสบนสะพานไม้ ซึ่งทุกๆเช้าจะมีเรือประมงไปขึ้นอาหารทะเลนานาชนิด

ใครสนใจชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ร้านค้าผลิตภัณฑ์โอทอป มีทั้ง กุ้งแห้ง กะปิ ปลาเค็ม และอื่นๆก็มีให้

นี่แหละคือภาพความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในบ้านเรา...!

วรโชติ ระลึกชอบ

ชายหาดและทะเลฟ้าใสของประเทศไทยเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัส....! รัฐบาลจึงเร่งเดินหน้านโยบายมุ่งเน้นให้จังหวัดต่างๆส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว 5 ก.ย. 2560 11:10 5 ก.ย. 2560 11:10 ไทยรัฐ