วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รองสอบ ผวจ.

โดย ซี.12

อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่ากระทรวงมหาดไทยจัดทัพใหม่รับปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 อย่างพร้อมพรักทั้ง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนใหญ่

ยังเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด อีกในราว 20 กว่าจังหวัดที่เป็นการคัดเลือกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด และรองอธิบดีในสังกัด

ปีนี้ นายสุรอรรถ ทองนิรมล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น อกพ.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่

ได้มีการประกาศรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 1 และเสาร์ที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ตอนนี้คงกำลังประมวลคะแนนก่อนประกาศผลว่าใครเข้าป้ายกันบ้าง

เพื่อให้สังคมชาวสิงห์และคนใกล้ชิดได้ลุ้นระทึกว่าใครลงสนามกันบ้าง ขอบันทึกถึงรายชื่อผู้ที่สมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 53 ราย ดังนี้

1.นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง 3.นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง 6.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 8.นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 9.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

11.นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 12.นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13.นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง 14.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 15.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 16.นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 17.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 18.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ 19.นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 20.นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

21.นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 22.นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 23.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 24.นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 25.นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 26.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 27. นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 28.นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 29.นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 30.นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

นี่เป็น 30 รายแรก ยังมีอีก 23 รายจะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ พร้อมกับผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย.

“ซี.12”

อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่ากระทรวงมหาดไทยจัดทัพใหม่รับปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 อย่างพร้อมพรักทั้ง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนใหญ่ 5 ก.ย. 2560 10:30 5 ก.ย. 2560 13:20 ไทยรัฐ