วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กณะ' เยี่ยมอำลา นรข.นครพนม พร้อมขอบคุณกำลังพลที่ช่วยเหลือ ปชช.

ขอบคุณภาพ : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

"บิ๊กณะ" เยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พร้อมขอบคุณกำลังพล ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติต่างๆ มาโดยตลอด...

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 60 พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วย และกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เนื่องในโอกาสที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ร.ต.วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผบ.นรข.) นายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน นรข. และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงใน นรข. ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และให้โอวาท โดยได้กล่าวขอบคุณกำลังพล นรข. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทั้งในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งได้สร้างความประทับใจ และได้รับความเชื่อถือจากประชาชนอย่างมาก

หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือมอบพระพุทธรูปจำลองพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคลให้กับ ผบ.นรข. ในการอัญเชิญประดิษฐานไว้กับหน่วย เพื่อเป็นสิริมงคลยึดเหนี่ยวจิตหล่อหลอมใจของกำลังพลให้รักและสามัคคี พร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง นรข.

พร้อมกันนี้ ผบ.นรข.มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปศูนย์เด็กเล็กหลักศิลาใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อมอบห้องสุขา สร้างโดย นรข. ให้กับศูนย์พัฒนเด็กเล็กหลักศิลาใต้ และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนมรุกขนคร และมอบเงินช่วยเหลือเหตุอัคคีภัยให้กับโรงเรียนบ้านนาราชควาย ในนามมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ และเดินทางไปยังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อสักการะพระธาตุพนม และทางเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร.


ผบ.ทร.บายศรี
"บิ๊กณะ" เยี่ยมอำลาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พร้อมขอบคุณกำลังพล ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติต่างๆ มาโดยตลอด... 5 ก.ย. 2560 09:40 5 ก.ย. 2560 10:11 ไทยรัฐ