วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กชีพ'มอบรางวัล 9 เรือรบ ที่คว้าเรือพร้อมรบสูงสุดประจำปี 60 ของ ทร.

"บิ๊กชีพ" นำกองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบรางวัล เรือพร้อมรบสูงสุดประจำปี 2560 ให้กับกองเรือที่จัดเรือเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเรือพร้อมรบสูงสุดในการปฏิบัติราชการ...


เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 60 ที่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผบ.กร.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เรือพร้อมรบสูงสุดประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองเรือยุทธการ 1 สำหรับการจัดการแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมให้กับเรือตามประเภท และส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัลเรือพร้อมรบสูงสุดของกองเรือยุทธการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นในปีนี้กองเรือต่างๆ ได้จัดส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุดประจำปี ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล ในด้านองค์บุคล องค์วัตถุ การปฏิบัติ และองค์ยุทธวิธี ทั้งนี้ มีเรือที่ได้รับรางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด และเรือพร้อมรบสูงสุดในสาขาต่างๆ จำนวน 9 ลำ ดังนี้1. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ 2. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด สาขารบผิวน้ำ ได้แก่ เรือหลวงแหลมสิงห์ กองเรือตรวจอ่าว 3. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด สาขาปราบเรือดำน้ำ ได้แก่ เรือหลวงคีรีรัฐ กองเรือฟริเกตที่ 1 4. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด สาขาป้องกันภัยทางอากาศ ได้แก่ เรือหลวงนเรศวร กองเรือฟริเกตที่ 2 5. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด สาขาควบคุมบังคับบัญชา ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์6. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด สาขาสงครามทุ่นระเบิด ได้แก่ เรือหลวงลาดหญ้า กองเรือทุ่นระเบิด 7. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด สาขาการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ เรือหลวงอ่างทอง กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ 8. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด สาขายุทธบริการ ได้แก่ เรือหลวงสิมิลัน กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ 9. รางวัลเรือพร้อมรบสูงสุดสาขาปฏิบัติการยามฝั่ง ได้แก่ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง 996 กองเรือยามฝั่ง และรางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด สาขาการป้องกันความเสียหาย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เรือหลวงแหลมสิงห์ กองเรือตรวจอ่าว และเรือหลวงท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด

"บิ๊กชีพ" นำกองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบรางวัล เรือพร้อมรบสูงสุดประจำปี 2560 ให้กับกองเรือที่จัดเรือเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเรือพร้อมรบสูงสุดในการปฏิบัติราชการ... 5 ก.ย. 2560 08:24 5 ก.ย. 2560 09:01 ไทยรัฐ