วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จัดชุดเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนสุนัขบ้าฟรี

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มงวดปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสถิติในกรุงเทพมหานคร พบสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 37 ตัว (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 ส.ค.60) ส่วนมากเป็นสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักอนามัยจึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. สอบถามรายละเอียดจุดให้บริการในแต่ละวันได้ที่โทร. 0-2248-7417, 0-2245-3311.

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มงวดปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 5 ก.ย. 2560 04:46 5 ก.ย. 2560 04:46 ไทยรัฐ