วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาสาเคลียร์สังคม

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ.หลังเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกว่า บทบาทการทำงานของ สกศ.ไม่ใช่ ดูแลงานการศึกษาใน ศธ.เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลภาพรวมของประเทศโดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษา ทั้งนี้ สกศ.จะมีบทบาทการทำภารกิจหลักผ่านคณะกรรมการ 2 คณะ คือคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา และบอร์ด สกศ. ซึ่งตนมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มในปีการศึกษา 2561 คือเพิ่มบทบาทการเคลียร์ประเด็นที่สังคมคาใจด้านการศึกษา อาทิ กฎระเบียบการลงโทษนักเรียน การเพิ่มหรือลดชั่วโมงเรียนของเด็ก หนังสือเรียน การเปิดปิดภาคเรียน เป็นต้น พร้อมทั้งกับการศึกษา งานวิจัยเด่นๆให้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะประชุมร่วมกับทุกสำนักเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการศึกษาชาติร่วมกัน.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ.หลังเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกว่า 5 ก.ย. 2560 04:20 5 ก.ย. 2560 04:20 ไทยรัฐ